Home 5 Blogs 5 Make Meaning – welke betekenis heb jij?

Make Meaning – welke betekenis heb jij?

Make Meaning – welke betekenis heb jij?

Het verschil maken in een concurrerende markt. Hoe doe je dat? Veel service providers (ISP) doen dat op basis van technologische voordelen, functionaliteiten, en… prijs. In onze mening zou dat nu nog wel kunnen, maar op termijn niet meer. Je reduceert daarmee uiteindelijk je toegevoegde waarde en je marge. De betekenis die je hebt voor je klant.

In de wereld van de online werkplek is de concurrentie steeds groter, waarmee ook de druk op de prijs groot wordt. Er vindt een rationalisatie plaats, de kleinere service providers worden opgekocht door grotere organisaties, maar met slechts weinig verbreding in technologie en oplossingen. (Zie ook ons blog : Marktconsolidatie).

Waarde of Technologie?

In de positionering, ook van de grotere partijen, blijft de echte waarde voor de klanten, of doelgroepen (als die er al zijn) onduidelijk. Snelheid, schaalbaarheid, beschikbaarheid. Maar dat is geen waarde. Dat zien wij als een gegeven van de huidige technologie. Daar geldt de wet van de omgekeerde waarde. Als je dat al niet hebt, wat bied je dan? Waarde is vooral gericht op je klant, wat kan hij nou met die technologie? Welke toekomstige ontwikkelingen kan hij nu veel beter invullen met jouw techniek?

Wij kijken hier in een vijftrapsraket tegenaan.

1. Welke betekenis (voor de maatschappij) heb jij?

Vaak valt dit onderwerp heel nauw samen met de ambitie van de ondernemer of ondernemers achter de service provider. En de door historie gegroeide groep van klanten speelt mee in het neerzetten van je betekenis. Een betekenis kan zijn, dat je als ondernemer wilt dat zorginstellingen in staat zouden moeten zijn optimale zorg te verlenen aan hun patiënten of cliënten. Of op een nog hoger niveau, Nederland gezonder maken.

Dat is een betekenis, ook wel een missie of why, die er maatschappelijk toe doet, die ook uitstraalt dat jij als IT-leverancier het optimale uit technologie wilt halen om ‘ons’ gezonder te maken.

2. De betekenis tastbaar maken

Een ambitie uitspreken is één, deze waarmaken is een ander. Daarvoor moet je uiteraard goed in de huid van je klanten kruipen. Maar vooral, keuzes maken. Een ambitie is vaak doelgroep overschrijdend. Want, een gezonder Nederland heeft niet alleen maar iets te maken met zorginstellingen…

Vanuit die keuzes, moet je gaan beschrijven welke waarde de technologie biedt die je als service provider opgenomen hebt in je portfolio (lees hier ons artikel over Portfolio Management). Hoe kunnen verplegers beter werken met de moderne werkplek bijvoorbeeld? Wat voegt jouw Microsoft Teams aanbod toe aan de online gesprekken met bejaarde cliënten? Waar raakt jouw oplossing de verbetering en vereenvoudiging van de communicatie met cliënten en patiënten? Nu, en in de toekomst.

3. Je waarde inrichten

Hierna is het zaak jouw organisatie en portfolio ook zo in te richten dat je deze waarde kan gaan leveren. Je moet een vertaalslag kunnen maken in wat er speelt binnen jouw (potentiële) klantengroep en welke oplossing jouw technologie daarvoor biedt. De inrichting van je technologie en portfolio kan daarmee heel gericht worden, en.. eventueel buiten je eigen comfort zone liggen. Adopteer specifieke technologie of oplossingen die in jouw doelgroep waarde biedt, of ondersteun deze.

Richt je organisatie daar ook op in. Dat gaat nooit in een keer, maar begin bijvoorbeeld met branche specialisten. Leid deze op, of neem ze aan. Haal sales die in die branche werkzaam is geweest in plaats van bij je concurrent.

4. Draag je kennis en visie uit

Als niemand weet wat je jouw betekenis is, wat je missie is, zal ook niemand hierover contact met je opnemen. Alle IT providers doen iets aan marketing, doen iets aan het uitdragen van hun boodschap. Al is het maar een website. Die is vooralsnog erg gericht op de bewust bekwame koper. De koper die weet wat hij wilt, die weet welke technologische oplossing hij nodig heeft.

De andere groep, de onbewuste kopers, weten dat niet. Die zoeken naar waarde voor hun bedrijf of instelling. Die zoeken naar een nieuwe methode van patiënt communicatie. Die zijn benieuwd waar hun sector zich naartoe beweegt, die zijn op zoek naar relevante kennis, naar houvast in toekomstige ontwikkelingen. Dat moet je dan ook uitdragen, dat moet je delen. Jouw kennis en visie over hun sector, over de ontwikkelingen en hoe ze daar vanuit digitalisering mee om kunnen gaan. Daarmee wordt je van grote betekenis voor deze onbewuste koper.

5. Ga de dialoog aan

Nodig de mensen binnen jouw doelgroep uit voor een dialoog. Voor een gesprek waar zij zich bevinden in hun ontwikkeling, hoe ze aankijken tegen de digitalisering en de waarde die dat kan bieden. In dat gesprek ga je de dialoog aan over hoe de ogenschijnlijke complexiteit van technologie in de ogen van je gesprekspartner helemaal niet complex hoeft te zijn. Laat zien hoe bijvoorbeeld communicatie kan verlopen, ook met nieuwe technologie.

Neem ze mee in het gesprek, schetst perspectief. Maak scenario’s en schets voorbeelden van ‘end-states’ waar ze over 5 jaar zouden kunnen staan. En hoe dat weer bijdraagt aan jouw betekenis, bij ons voorbeeld, hoe dat helpt Nederland gezonder maken.

Het zijn maar vijf stappen, en tegelijkertijd niet de makkelijkste om te zetten. Wij helpen onze klanten hiermee, met als start het naar boven halen van de ambitie, het DNA en de betekenis daarvan voor de maatschappij.

Make meaning, wij geloven dat digitalisering de maatschappij in alle geledingen enorm kan vereenvoudigen, waardoor we meer tijd voor elkaar en voor volgende ramp, het milieu, over hebben. Maar… niet zoals digitalisering nu wordt aangeboden.

Thijs heeft uitgebreide commerciële ervaring bij verschillende IT-providers. Hij is gedreven om nieuwe business te ontwikkelen voor klanten. Vooral gericht op de oplossing en de waarde van technologie.

Brainstormen?

Wil je meer weten of kennismaken? Plan een vrijblijvende afspraak met Thijs van Hofwegen, de oprichter van Force21.

Meer insights

Loading...