Privacy Policy

Kennisgeving van verwerking persoonsgegevens

Het doel van deze kennisgeving van verwerking van persoonsgegevens is om de verwerking uit te leggen van uw persoonlijke gegevens die door de gegevensbeheerder zijn verzameld (zoals hieronder gedefinieerd) in overeenstemming met wettelijke voorschriften, waaronderde Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (de “AVG”) .

Uw persoonlijke gegevens worden door de verantwoordelijke partij verwerkt inovereenstemming met de voorwaarden zoals hier uiteengezet.

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is Force21. De verantwoordelijke partij verwerkt de verzamelde persoonlijke gegevens.

Deze kennisgeving van verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op (1) personen die we helpen om werk te vinden of zelf in dienst te nemen, en ontvangers van onze diensten, waaronder outplacement, (2) onze uitzendkrachten, (3) gebruikers van onze websites en applicaties (hierna de ‘Websites’), waarvan een lijst hier beschikbaar is, (4)vertegenwoordigers van onze zakelijke partners en klanten, (5) personen van wie wij de persoonlijke gegevens gebruiken voor onze marketingactiviteiten, en (6) personen die ons de personen aanbevelen die geïnteresseerd in arbeidsbemiddeling.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

We kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen, bijvoorbeeld via onze websites, kanalen voor sociale media of andere internettoepassingen; op onze events; per telefoon of e-mail; tijdens persoonlijke vergaderingen over arbeidsbemiddeling; of in verband met interacties met onze zakelijke partners en klanten. We kunnen geselecteerde persoonlijke gegevens verzamelen, afhankelijk van de aard van onze relatie met u, in het bijzonder (voor zover toegestaan door lokale wettelijke voorschriften):

 • loopbaangeschiedenis en geschiedenis van voltooide opleidingen;
 • taalvaardigheid en andere professionele vaardigheden;
 • BSN-nummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • nationaliteit en werkvergunning;
 • informatie rond belastingen;
 • informatie verstrekt als referentie door derden;
 • informatie opgenomen in uw CV;
 • informatie die u verstrekt met betrekking tot uw professionele belangstelling en andere informatie over uw kwalificaties; en
 • informatie met betrekking tot uw dienstverband bij ons bedrijf of onze klant.

Bovendien kunnen we door u verstrekte informatie over andere personen verzamelen, bijv. contactgegevens voor noodgevallen.

Loading...