Strategie

Maak je ambities waar

Groeistrategie voor IT Service Providers

De wereld van de Managed Service Providers blijft veranderen. We zien verschillende veranderende klantbehoeften, nieuwe aanbieders en oplossingen die deze markt betreden. Marges komen hierdoor onder druk te staan. Je zult dus een andere methode moeten vinden waarin je je organisatie weer laat groeien. Wat jouw bedrijf nu nodig heeft, is een duidelijke strategie.

Waar wil je staan over drie, vijf of zelfs tien jaar? Hoe ziet je bedrijf er dan uit, wat voor provider ben je? Waarom blijven klanten bij je, hoe haken nieuwe klanten bij je aan en hoe verhoog je de maandelijkse waarde per klant? Deze vragen beantwoord je met het neerzetten van een heldere strategie. 

Scherp je strategie aan

Waar sta je voor als bedrijf nu en wat is jouw positie over een aantal jaar? Om jouw strategie te bepalen behandelen we de volgende onderwerpen:

5

Jouw ambitie

Verandering en groei start bij je ambitie. Hoe hoog wil je de lat leggen? Wat is jouw Big Hairy Audacious Goal (BHAG)? De gedurfde stip aan de horizon waar je naartoe wil? Wij helpen je
op een prikkelende, inspirerende wijze, over je eigen grenzen heen te denken. 

5

Jouw doelstellingen

Vanuit je ambitie moet je de juiste doelen stellen om deze ook te gaan realiseren. Formuleer de meetbare doelstellingen voor de komende periodes. 

  • Verdubbeling van je klantenbestand in twaalf maanden.
  • Verviervoudiging Lifetime Customer value.
  • Marktleider worden in een marktsegment.
  • Sneller groeien dan je directe concurrent.
5

Jouw identiteit

Voor je strategie is een herkenbare identiteit van je organisatie voor je klanten van groot
belang. Herkennen ze jou als waardevolle partner voor nu en in de toekomst? Ga in op het DNA van jouw organisatie en je drijfveren om zo jouw identiteit te formuleren.

5

Jouw uitvoering

Op basis van deze strategie zet je je nieuwe go-to-market plan op. Dit plan omvat de inrichting en het proces van je marketing, sales en portfolio activiteiten om je doelen te behalen.

Zo pakken we het aan

We nemen je met het opzetten van je strategie mee op reis. Een reis naar jouw nieuwe toekomst. Onze methodes bestaan uit workshops, interviews en marktonderzoeken, maar op een andere manier je gewend bent of verwacht. Creatief, out-of-the-box, onconventioneel, confronterend soms, met kennis van jouw markt en mede-aanbieders.

Ambitie, doelstellingen, resultaten

Met jouw management en stakeholders gaan we in op zowel je huidige situatie en diensten, als waar je wenst uit te komen. Waar je heen wilt qua ambities, doelstellingen en meetbare resultaten. Samen met de marktontwikkelingen in je doelgroepen komen we tot een hernieuwde of aangescherpte strategie.

Uitwerken en uitvoeren

Wij werken deze strategie uit in een handzaam rapport. Hierin geven wij aan waar je kracht ligt, wat je zou moeten ontwikkelen op het gebied van portfolio, go-to-market en organisatie. Het is de leidraad voor jouw teams om de invulling van hun werkzaamheden nog beter gericht te maken.

Klanten:

Loading...