Home 5 Blogs 5 Marktconsolidatie, mee doen of niet?

Marktconsolidatie, mee doen of niet?

Marktconsolidatie, mee doen of juist niet?

Als eigenaar van een MSP vraag jij je wellicht af of je je moet aansluiten bij een grotere partij of zelfstandig verder moet gaan. Jouw keuze in deze marktconsolidatie is afhankelijk van jouw persoonlijke ambities en overtuigingen, en de betekenis die jij wilt creëren met jouw bedrijf en dienstverlening. Wil je hier meer over weten? Lees dan ook: Make Meaning – welke betekenis heb jij?

Maar dat is geheel vanuit jezelf geredeneerd. Wat zijn de sterke en zwakke punten van een zelfstandig bestaan? En welke kansen en bedreigingen in de markt zijn van invloed op een dergelijke keuze? Door op deze manier naar de markt en je eigen bedrijf te kijken kan het eenvoudiger zijn om voor jou de juiste keuze te maken. En kun je kijken of je onderdeel wilt worden van partijen als Arcus ITBroad HorizonhalloInterstellarSentiaTeam.Blue, Techone, TWS of juist je eigen koers wilt blijven varen.

Marktconsolidatie MSP

Sterktes van meedoen met de Marktconsolidatie

Een Sterkte van marktconsolidatie is dat het bijdraagt aan een betere onderhandelingspositie ten opzichte van leveranciers. Door als grotere organisatie met meer volume in te kopen, kun je als MSPs betere prijzen bedingen bij leveranciers en leveranciersrelaties efficiënter beheren. Dit kan leiden tot betere marges en meer winstgevendheid. Daarnaast kan het samenvoegen van inkoopkrachten ook leiden tot meer mogelijkheden voor samenwerking en kennisdeling, wat kan leiden tot nieuwe innovaties en oplossingen. Dit kan op zijn beurt bijdragen aan het versterken van de positie van jou als MSPs in de markt en het vergroten van hun concurrentievoordeel. Als je hier meer over wilt weten, lees dan ons artikel: De provider markt consolideert, next steps? Dit soort grote partijen zullen vooral door branding en merkbeleving een positie in de markt claimen. Waarbij dit gericht zal zijn om een groot gedeelte van de markt aan te spreken.

Een andere Sterkte van marktconsolidatie is dat het kan bijdragen aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Door de samenvoeging van verschillende MSPs kunnen je bedrijfsprocessen en systemen worden gestandaardiseerd en geoptimaliseerd. Dit kan leiden tot een hogere operationele efficiëntie, lagere kosten en een verbeterde klantenservice. Ook kan het leiden tot een meer gestroomlijnde interne organisatie, waarbij rollen en verantwoordelijkheden duidelijker zijn gedefinieerd en teams beter kunnen samenwerken. Dit kan bijdragen aan een hogere mate van medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid, wat kan bijdragen aan het behoud van talent en het aantrekken van nieuw talent.

Zwaktes van meedoen met de Marktconsolidatie

Een Zwakte van meedoen met de marktconsolidatie is dat je vaak een deel van je zeggenschap en autonomie verliezen. Bij het samenvoegen van meerdere MSPs in een groter bedrijf, worden vaak ook beslissingen op hoger niveau genomen en kunnen er minder beslissingen op individueel niveau worden genomen. Hierdoor kan het voor jou als eigenaar moeilijker zijn om je eigen visie en bedrijfscultuur te behouden en kunnen er mogelijk spanningen ontstaan tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Dit kan leiden tot ontevredenheid onder medewerkers en klanten, wat kan resulteren in verlies van marktaandeel en omzet.

Een ander intern en negatief punt van meedoen met de marktconsolidatie is dat je als eigenaar van een MSP minder autonomie hebt. Je moet nu namelijk rekening houden met de beslissingen van de grotere partij waar je bij aangesloten bent. Dit kan ten koste gaan van jouw eigen visie en werkwijze. Ook kan het zijn dat je minder inspraak hebt in belangrijke zaken, zoals de koers van het bedrijf en investeringen in nieuwe technologieën. Dit kan frustrerend zijn, vooral als je gewend bent om alles zelf te beslissen binnen je eigen bedrijf.

Een andere zwakte punt voor de partijen die wel meedoen met de marktconsolidatie is dat zij mogelijk minder flexibel zijn en meer bureaucratie kunnen ervaren. Dit komt doordat zij zich moeten conformeren aan de regels en procedures van de grotere organisatie waarmee zij zijn gefuseerd of overgenomen. Hierdoor kan het lastiger zijn om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften, waardoor zij mogelijk klanten kunnen verliezen aan meer flexibele concurrenten.

Kansen van meedoen met de Marktconsolidatie

Een Kans van meedoen met de marktconsolidatie is dat je als MSP de kans hebt om deel uit te maken van een grotere, bekendere organisatie. Dit kan leiden tot meer naamsbekendheid. Ook heb je toegang tot een groter netwerk van leveranciers en technologieën, wat je in staat stelt om meer geavanceerde en innovatieve oplossingen te bieden aan je klanten.

Een andere Kans van meedoen met de marktconsolidatie is dat het kan leiden tot betere samenwerking met andere grote MSP’s. Door de krachten te bundelen, kan je als eigenaar van een MSP gemakkelijker samenwerken en kennis delen met andere grote spelers in de markt. Dit kan leiden tot meer innovatie, betere dienstverlening en een sterker concurrentievoordeel. Bovendien kan je door middel van samenwerking met andere grote MSP’s toegang krijgen tot nieuwe markten en klanten, wat kan bijdragen aan de groei van je bedrijf.

Een andere Kans van meedoen met de marktconsolidatie is dat het kan zorgen voor meer zichtbaarheid. Grotere MSPs hebben vaak een sterke branding en kunnen daardoor meer klanten aantrekken. Door onderdeel te worden van een groter geheel kun je profiteren van de marketing- en communicatiekracht van de grotere partij. Hierdoor kun je als MSP jouw diensten en expertise beter onder de aandacht brengen bij een groter publiek, waardoor je meer groeimogelijkheden hebt. Bovendien kun je profiteren van cross-selling kansen tussen de verschillende bedrijven binnen de groep, wat kan leiden tot nieuwe klanten en omzetgroei.

Bedreigingen van meedoen met de Marktconsolidatie

In de Cloud industrie is de grootste bedreiging dat een nieuwe technologie de huidige oplossingen overbodig maakt. Hierbij kan het zijn dat een dergelijk technologie wordt gevoed door de huidige leveranciers van de markt, maar het is ook mogelijk dat deze komt van nu nog volledig onbekende partijen.

Deze bedreiging is van toepassing op de gehele markt. Mocht deze nieuwe technologie worden ontwikkeld door de huidige leveranciers in de markt, denk aan Microsoft, Amazon, Dell, etc, dan zijn de grote geconsolideerde partijen in het voordeel. Als onderdeel van een grotere partij zal je meer weerstand kunnen bieden aan deze bedreiging.

Een andere bedreiging is dat klanten zicht niet meer herkennen in de nieuwe propositie en daarom op zoek gaan naar een andere aanbieder.

Conclusie van meedoen met de Marktconsolidatie

De conclusie is dat er zowel voor- als nadelen zitten aan het meedoen met de marktconsolidatie in de MSP-markt. Het is belangrijk om je persoonlijke ambities en overtuigingen als eigenaar van een MSP in overweging te nemen voordat je een keuze maakt.

Consolideren:

Met het aansluiten bij de grotere partijen ben je een stuk zeggenschap kwijt, maar win je aan volume en financiering. Aansluiten bij een partij die nationaal een van de belangrijkste service providers wordt, met mogelijk zelfs internationale ontwikkelingen, kan zeer aantrekkelijk zijn.

Overweeg je zelf een overname of investering? Snappen we. Wil je meer inzicht. Snel en concreet. Force21 levert ook een Commerciële Due Diligence (CDD).

Zelfstandig:

Als zelfstandige MSP kan jij met jouw team van zeer grote toegevoegde waarde zijn voor een specifieke markt of groep klanten. Deze klanten zullen veel waardering hebben voor jouw aanpak en kennis van zaken.

Helaas, geen eenduidig antwoord, op de vraag of je wel of niet moet consolideren. Het is belangrijk om zorgvuldig de voor- en nadelen af te wegen en een keuze te maken die past bij jouw persoonlijke ambities en overtuigingen als eigenaar van een MSP.

Voor grote partijen gaat het vooral om een helder, herkenbaar geluid met toegevoegde waarde voor een groot gedeelte van de gehele markt. En bij specialistischere partijen juist om een helder, herkenbaar geluid met toegevoegde waarde voor een specifieke doelgroep. Voor beide is ruimte in de markt en beide hebben bestaansrecht.

Wil je meer weten over de toekomst van MSPs in de huidige markt en hoe je als eigenaar hier het beste op kunt inspelen? Neem dan contact op met een van onze experts en ontdek de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Samen kunnen we bekijken welke keuze het beste past bij jouw ambities en overtuigingen.

Auteur: Tjarko Kwee

Tjarko is een zeer ervaren commercieel directeur die bij verschillende hosting- en cloudproviders heeft gewerkt. Hij is gedreven om recurring business mogelijk te maken, waarbij hij de resultaten bewaakt.

Brainstormen?

Wil je meer weten of kennismaken? Plan een vrijblijvende afspraak met Thijs van Hofwegen, de oprichter van Force21.

Meer insights

Loading...