Reference case:
Leafcloud

Leafcloud: Force21 liet zien
waar onze kracht ligt

Leafcloud is dé groene cloudprovider van Nederland. Als enige IT-provider bieden zij CO2-negatieve clouddiensten. Een unieke propositie. Toch concurreerden ze aanvankelijk vooral met de ‘gewone’ cloudproviders. Force21 hielp hun eigen identiteit te vinden en om te zetten in een concreet go-to-market plan. Die manier van denken is de organisatie inmiddels helemaal eigen geworden en geïntegreerd in hun bedrijfsprocessen en handelen. En daar hebben ze succes mee, want Leafcloud groeit.

Over Leafcloud

Leafcloud biedt clouddiensten, maar dan groen. Als enige IT-provider in Nederland slagen zij erin 85% van de restwarmte van hun servers te hergebruiken, omdat ze deze in gebouwen plaatsen met een centrale warmtevoorziening. Op die manier kunnen ze de restwarmte direct hergebruiken als warm tapwater. Omdat ze zo dichtbij bij de afnemer zitten, gaat er geen warmte verloren tijdens het transport.

Hun aanpak zorgt voor een negatieve CO2-uitstoot. Normaal gesproken gebruikt een datacenter namelijk stroom om de servers te laten draaien en – nog meer – stroom om deze af te koelen. Leafcloud gebruikt alleen stroom om de servers te laten draaien. Groene stroom uiteraard. Dat is al een aanzienlijke besparing. In de hele keten is de CO2-uitstoot daarmee negatief: de stroom wordt namelijk gebruikt zowel voor de servers, als om het tapwater op te warmen. Én de bewoners in het gebouw verbruiken daardoor minder fossiele brandstof.

Op die manier levert Leafcloud schone IT. Dat is hard nodig, want de IT-sector is inmiddels een van de meest vervuilende industrieën. En dat zal alleen maar toenemen. Daarom is het credo van Leafcloud: voorkomen is beter dan compenseren.

Niek de Jong | CEO Leafcloud

Het vertalen van wat wij willen naar concrete tools, en dit consequent uitvoeren, daar heeft Force21 heel erg bij geholpen.”, licht Niek de Jong toe. “Onze doelgroepen horen nu geregeld van ons. We hebben misschien geen nieuwe doelgroepen bereikt, maar onze bekendheid vergroot en we hebben bewezen dat we meespelen in de markt.

Hoe pak je die (groene) golf?

In de begintijd van Leafcloud was er in de maatschappij nog niet zo’n besef van het vervuilende karakter van IT. Inmiddels is iedereen zich veel meer bewust van de impact van IT op het klimaat. Ook bedrijven willen steeds vaker milieubewust opereren. Uit zichzelf en soms gedwongen door regelgeving als CSRD, waarin ze verantwoording moeten afleggen over de impact op milieu en maatschappij van hun bedrijfsprocessen. Dit stimuleert de groei van Leafcloud. Evenals de ontwikkeling van AI, want zij kunnen de benodigde duurzame GPU’s voor AI leveren.

Het tij zit dus mee, maar hoe pak je die groene golf? Al voordat deze ontwikkelingen zich voordeden, hielp Force21 om Leafcloud op het netvlies bij de juiste doelgroepen. En daarom zijn ze nu in staat om op die groene golf mee te rijden.

 

Bewustwording van de eigen identiteit

Leafcloud zag zichzelf in de eerste jaren vooral als een van de cloudproviders, en concurreerde ook inhoudelijk op die manier. Hun boodschap was er vooral op gericht om zorgen weg te nemen en te laten zien dat zij ook volwaardige clouddiensten bieden.

Force21 maakte ze bewust van hun unieke propositie, en lieten zien dat als je deze uitbuit je weinig last hebt van de concurrentie. In het geval van Leafcloud kiezen klanten bewust voor duurzame IT. Op dat vlak heeft Leafcloud praktisch geen concurrentie.

Waarom Force21?

Leafcloud koos voor Force21 omdat zij een van de weinige experts zijn op het gebied van IT en marketing, en Tjarko en Thijs kennis en ervaring hebben in de IT service providersmarkt. In de sessies om het go-to-marketplan op te stellen, bewezen ze dat ze deze ook snel om kunnen zetten in concrete plannen om de markt te veroveren.

In deze sessies stelde Force21 verdiepende vragen om de unieke propositie en identiteit van Leafcloud vast te stellen. Leafcloud onderkende dankzij deze vragen dat ze meerdere doelgroepen hebben: de strategische corporate klanten die streven naar duurzame bedrijfsvoering en de meer techbedrijven.

Ook werden ze zich steeds bewuster van hun unieke identiteit. Een eyeopener voor CEO Niek de Jong was dat Force21 inzichtelijk maakte dat de mensen die voor Leafcloud werken echt anders zijn en dat ze dat moesten benutten. Omdat Tjarko en Thijs de sector kennen, zagen ze dat Leafcloud de dingen anders aanpakte, mede door de medewerkers. Bij andere cloudproviders kunnen klanten niet zo makkelijk even telefonisch sparren met een developer die hen in gewone mensentaal helpt om een server in te richten. Voor Leafcloud is dat heel normaal.

De gesprekken met Force21 over dit soort zaken hielpen Leafcloud de juiste koers te bepalen.

Concrete middelen voor go-to-market

In het go-to-marketplan werd de benadering voor de twee doelgroepen uitgewerkt. De techbedrijven zijn beter te bereiken met meet-ups en content over de technische kant van de diensten van Leafcloud. Voor de corporate bedrijven werkt content gericht op het informeren over duurzame IT-zaken beter. “Het besef van 2 verschillende doelgroepen die een andere benadering vereisen, werkt nog steeds door in alles wat we doen.”, vertelt CEO Niek de Jong, “Het is helemaal geïntegreerd in onze manier van werken.

In het go-to-marketplan werd de benadering voor de twee doelgroepen uitgewerkt. De techbedrijven zijn beter te bereiken met meet-ups en content over de technische kant van de diensten van Leafcloud. Voor de corporate bedrijven werkt content gericht op het informeren over duurzame IT-zaken beter. “Het besef van 2 verschillende doelgroepen die een andere benadering vereisen, werkt nog steeds door in alles wat we doen.”, vertelt CEO Niek de Jong, “Het is helemaal geïntegreerd in onze manier van werken.

De uitkomsten van de werksessies met Force21 zijn inmiddels helemaal geïntegreerd in onze manier van werken.

Niek de Jong
CEO Leafcloud

Ook werd duidelijk welke zaken geëlimineerd moesten worden om op de lange termijn te kunnen focussen op deze doelgroepen.

Nadat deze keuzes gemaakt waren, droeg Force21 heel concrete middelen aan hoe de doelgroepen te benaderen. Dit waren simpel uit te voeren acties, zoals content op LinkedIn, blogs en e-mailnurtering. Ook met de invulling hiervan bood Force21 hulp met ervaren marketeers en copywriters.

Resultaat

Als gevolg van de uitgevoerde campagnes is het Leafcloud in ieder geval gelukt om bij de managers en de beslissers binnen te komen. De bekendheid onder deze doelgroep is versneld vergroot.

Het vertalen van wat wij willen naar concrete tools, en dit consequent uitvoeren, daar heeft Force21 heel erg bij geholpen.”, licht Niek de Jong toe. “Onze doelgroepen horen nu geregeld van ons. We hebben misschien geen nieuwe doelgroepen bereikt, maar onze bekendheid vergroot en we hebben bewezen dat we meespelen in de markt.”

Guy Pathak, content- en marketingmanager, vult hem aan: “Dankzij Force21 zijn we ook gaan inspelen op de veranderingen in de wereld. We richten onze berichten daarop. Die ontwikkelingen en hun tips hoe daarop te reageren, komen mooi samen. We zien dat de aandacht die onze berichten nu krijgen veel groter is dan in het begin.

We zien dat de aandacht die onze berichten nu krijgen veel groter is dan in het begin.

Guy Pathak
Content- en marketingmanager Leafcloud

Samenwerking met Force21

Hij voegt daaraan toe dat marketingmanager Mike vanuit Force21 ook steeds goed opvolgt wat wel en niet goed loopt. En direct actie onderneemt, om bij te sturen, als dat nodig is. In het algemeen zijn Niek en Guy erg te spreken over de communicatie. Er wordt snel gereageerd vanuit Force21.

Als ander sterk punt van Force21 noemen ze de kennis over de industrie. Dat heeft voordelen twee kanten op: om de vragen van Leafcloud te begrijpen, maar ook om zich in te leven in de doelgroep. Clouddiensten zijn een abstract product. Toch wist Force21 deze te vertalen naar eenvoudig uit te voeren acties voor Leafcloud.

Toekomst

Er is nog werk aan de winkel: de developers doelgroep moet nog beter bereikt worden. Dat blijkt een stuk lastiger met content. Maar ook daar heeft Force21 input geleverd voor de organisatie van meet-ups en congressen. Daar gaat Leafcloud in de komende tijd meer de focus op leggen.

Nu de urgentie voor duurzame GPU’s en IT is toegenomen, door wetgeving en AI, zorgt Leafcloud dat ze hun bekendheid behouden bij managers en beslissers, door regelmatig relevante content te blijven plaatsen. Volgens willen ze bovenop die groene golf blijven meesurfen. Na het leertraject dat ze met Force21 hebben doorlopen, kunnen ze steeds meer zaken zelf oppakken. En dat is het beste bewijs voor succes.

Wil je ook weten waar jouw unieke krachten liggen die het mogelijk maken om verder te groeien? Bel of mail ons dan voor een verkennend gesprek.

Loading...